voyah logo

אותיות קטנות ליפני רכישה

ההזמנה ניתנת לביטול בכפוף להסכם הזמנת הרכב ולתנאי הביטול שבו. תשלום המקדמה בשלב זה הינו עבור שמירת מיקומך בתור המזמינים ויתכנו שינויים במועד האספקה. אישור והשלמת ההזמנה כפופה להימצאות הרכב המוזמן במלאי היבואן, וכרוכה החתימה על הסכם ההזמנה ותשלום יתרת התמורה, תוך 2 ימי עסקים ממועד תשלום המקדמה. ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. ניתן להתרשם מהרכב באולמות התצוגה של החברה. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. כלל התמונות והסרטונים המוצגים באתר, לרבות אלו המוצגים במסכי הרכבת דגם הרכב בהתאמה אישית הינם לצרכי התרשמות ראשונית ולהמחשה בלבד. ייתכן ולא כל הדגמים ורמות האבזור המוצעים למכירה מעודכנים ומוצגים באתר החברה.. אחריות לרכב ולאביזרים – כמפורט בכתב האחריות.

צבע מטאלי חיצוני בתוספת תשלום של 4900 ₪