voyah logo
מחירון חלפים

המחירים המפורטים תקפים למרכזי השירות ולמחסני מטרו מוטור בלבד. המחירים המפורטים הינם בעבור מוצר התעבורה בלבד ואינם כוללים את עבודת הפירוק וההרכבה במרכז השירות, ככל שיידרשו. המחירים תקפים ליום הצגתם. מטרו מוטור רשאית לשנות את מחירי מוצרי התעבורה על פי שיקול דעתה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מטרו מוטור פועלת לעדכון המחירים במחירון באופן שוטף, אך בפועל עלולים להיות פערים בין המחיר המפורט במחירון לבין מחיר מוצר התעבורה בפועל באותה העת. מטרו מוטור ממליצה להיכנס למרכז שירות מורשה מטעמה לצורך זיהוי ודאי של מוצר התעבורה הנדרש ולקבלת הצעת מחיר מתאימה. יודגש כי לדגמי כלי רכב קיימים גרסאות ותתי דגמים שונים, לפיכך זיהוי מוצר התעבורה המסוים הדרוש עשוי לדרוש מומחיות ובקיאות.

פירוט אחריות מוצרי תעבורה

סעיף קטגוריה פירוט תקופת אחריות (המוקדם מבין השניים)
1 סוללת מתח גבוה מכלול סוללת מתח גבוה 8 שנים
2 חלקים עיקריים חלקים חשמליים (להוציא חלקי בלאי מוגבר), יחידת היגוי, עמוד הגה, מפרקים אוניברסליים, משולשי היגוי, יד סרן, משאבת בלם מרכזית וקליפרים, מכלול הדוושות, הינע סופי, בית דיפרנציאל, גלי הינע / ציריות, מרכב, דלתות, מנוע הינע חשמלי, מכלול בקר המנוע, וכו' 5 שנים
3 חלקים מיוחדים קפיצים, זרועות מתלה, מפרקי היגוי, בולמים, מיסבים, מפרקים כדוריים, צירי דלתות, דפנות פנימיות, שטיחים, חלקי פלסטיק, חלקי גומי, ריפודים, אטמים, חיפויים, צבע חיצוני, גז מזגן, חישוקי גלגל, צינורות גומי, דיסקי בלם 3 שנים או 60,000 ק"מ
4 חלקי בלאי מוגבר
מסנן מזגן, צינורות בלם ורפידות בלם, צמיגים, נורות, להבי מגבים, נתיכים וממסרים, סוללת שלט 6 חודשים או 7,500 ק"מ
מצבר V12 שנה או 20,000 ק"מ
5 חלודה במרכב למעט האמור בסעיף 2.2 וסעיפי משנה 10 שנים

מחירון חלפים

מק"ט תיאור פריט תיאור לועזי מחיר לצרכן לפני מע”מ מחיר לצרכן כולל מע”מ
100104003 תושבת מנוע אחורי Rear motor front mounting ₪724.18 ₪847.29
100108003 תושבת מנוע אחורי Rear-motor right IS ₪278.49 ₪325.83
110801001 דוושת תאוצה חשמלית Electric accelerator pedal ₪368.84 ₪431.54
110802001 מכסה דוושת האצה Accelerator pedal plug ₪9.54 ₪11.16
110802002 מכסה דוושת האצה Accelerator pedal plug ₪9.54 ₪11.16
111301001 משאבת אוויר חשמלית למתלי אוויר Electric air pump and attachment ₪9,982.90 ₪11,679.99
111304001 צינור כניסת אוויר Front air inlet hose ₪70.07 ₪81.98
111306001 מדחס אוויר Horizontal air compressor ₪6,440.69 ₪7,535.61
111307001 שסתום חשמלי Electric valve-pump noise enclosure ₪585.04 ₪684.50
111308001 חיישן טמפרטורה Temperature sensor ₪291.24 ₪340.75
111309001 צינור כניסת אוויר Rear air inlet hose ₪95.80 ₪112.09
111310001 מסנן אוויר Inlet air filter ₪94.02 ₪110.00
111311002 תושבת יחידת אספקת גז Gas supply unit bracket ₪501.91 ₪587.23
111312001 רתמת העברת משאבת אוויר Air pump transfer harness ₪431.86 ₪505.28
111314001 שסתום חלוקת מתלי אוויר Air suspension distribution valve ₪1,232.46 ₪1,441.98
114101001 מיכל אוויר Air reservoir ₪513.22 ₪600.47
114101002 מיכל אוויר Air reservoir ₪596.51 ₪697.92
130101000 מצנן טמפרטורה נמוכה Low-temperature radiator ₪1,632.86 ₪1,910.45
130203005 תושבת רדיאטור Radiator support ₪722.86 ₪845.75
130302002 שסתום מערכת קירור Tee valve ₪377.67 ₪441.87
130303002 שסתום צולב Cross valve ₪414.77 ₪485.28
130305001 תפס צינור Water pipe clamp ₪4.28 ₪5.01
130306001 תפס כפול צינור מים Double water-pipe fixing clip ₪6.09 ₪7.13
130312001 מיכל עיבוי Water storage bottle ₪156.95 ₪183.63
130313001 תותב Water storage bottle sleeve ₪4.62 ₪5.41