voyah logo

קריאות שירות

קריאה חוזרת (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן שמטרתה ביצוע בדיקה או תיקון.

לקבלת מידע האם קיימת קריאה חוזרת פתוחה הקלידו את מספר הרישוי או את מספר השלדה.